2023 Dámska túra 24,6 - 54

jamky EKLEKTIK brutto
pořadíjménoodehraných kolč.1č.2č.3č.4č.5č.6č.7č.8č.9č.10č.11č.12č.13č.14č.15č.16č.17č.18celkem
1.KRIHOVÁ Lucia 454644537445356546585
2.MELICHÁREKOVÁ Miroslava 353646448544355636687
2.NEMČKOVÁ Kristína 363744546644566444587
4.POTAŠOVÁ Mahulena 354746646544556425688
5.PARÍZKOVÁ Jana 245666547544366536590
6.HORVÁTHOVÁ Daniela 365644548434367546791
7.PILÁTOVÁ Lucia 264756546555456455693
8.BAUMGARTNEROVÁ Andrea 253656448556366546794
8.KRIHOVÁ Lenka 463945537646466446694
10.KOLLÁROVÁ Ivana 255755538545567446695
11.MESKOVÁ Zuzana 244857758445377445596
11.ČECHOVIČOVÁ Silvia 273655548646367436896
13.KOBZOVÁ Alžbeta 253776647544578545597
14.DURDÍKOVÁ Margita 254656659556367545799
15.SLOBODOVÁ Eva 2636576474564676666100
15.KOSTROŇOVÁ Erika 35676655855545543610100
17.JANKU Jana 2549655585564575467101
18.DOAN THI Thuy 2557566487464776387105
19.MALIARIKOVÁ Mirka 2558776496564575477107
20.ARDANOVÁ Renáta 27411597710857371065811130


hráči, kteří nemají dostatečný počet turnajů (2)

jamky EKLEKTIK brutto
pořadíjménoodehraných turnajůč.1č.2č.3č.4č.5č.6č.7č.8č.9č.10č.11č.12č.13č.14č.15č.16č.17č.18celkem
1.HOVORKOVÁ Alena155566647645368445695
2.GERBELOVÁ Milada163556548866376446496
2.RENDKOVÁ Simona164865445465586536696
4.DVORSKÁ Lucia165746648565358538599
5.NGO THI To Trinh1647585485474864258100
5.GIANG Dang Thi Huong1548566476543658558100
7.LIPTÁKOVÁ Nora1747685385546565666102
8.GREGOVÁ Martina1848766385553775367103
9.SRNKOVÁ Gabriela1648577586554974356104
9.WANG Hongxia17510664566754676356104
9.HLAVENKOVÁ Renáta1658576495554795257104
12.BABJAKOVÁ Viera16587774105553675466106
12.ŠTRBOVÁ Carla Sofia1747589685543675458106
12.SEKEREŠOVÁ Bohdana1666666476643566779106
15.SZOKEOVÁ Magdaléna16675774855449105397111
15.STIKSOVÁ Ingrid154856559113536755811111
17.KOŠTIALOVÁ Jana1758576586564674779112
18.STRADIOTOVÁ Eva1757578578544767858113
19.ČECHVALOVÁ Eva1788956595565696378117
19.Buntajová Lucia1757877586554997477117
21.MIHALIKOVÁ Monika15777773107784786486118
22.KOŽÁRIKOVÁ Marta175117710798495875566126
23.RYBOVIČOVÁ Blanka188871295107585686466128
23.PILÁTOVÁ Magdaléna186106775876648106789128


hráči, kteří nemají odehrané všechny jamky (18)

jamky EKLEKTIK brutto
jménoodehraných turnajůč.1č.2č.3č.4č.5č.6č.7č.8č.9č.10č.11č.12č.13č.14č.15č.16č.17č.18
BÁBSKA Božena165657747465876558
GÁL Miroslava191111118710888131313616
KÖRMENDIOVÁ Ingrid154766395445764478
LAURENČÍKOVÁ Martina1747556975647104467
PINTÉROVÁ Martina1657681171166535368
SLOBODOVÁ Silvia19599671075496558
STRAPKOVÁ Ivana185847875558574478
TRNKOVÁ Eva164797655555786588    
Hole-in-one
    
Albatros
    
Eagle
    
Birdie
    
Par
    
Bogey
    
Double bogey
    
Triple bogey
    
OtherPřehled turnajů započtených do EKLEKTIKu

datumturnajPředepsané koloKategorie
28.9.2023Dámska Borša Tour 2023 - fináleHrubá Borša 2020STAT2
10.8.2023Memoriál Ľudmily Turčanovej RybárovejHrubá Borša 2020STAT2
27.7.2023Dámska Borša Tour 2023 Hrubá Borša 2020STAT2
10.5.2023Dámska Borša Tour 2023 - štartová listina v príloheHrubá Borša 2020STAT2
  1. Názov turnaja a usporiadateľ

 

Dámska Tour 2023 je séria štyroch golfových turnajov na ihrisku GREEN RESORT Hrubá Borša.

 

Usporiadateľ:  Golfový Klub Hrubá Borša  (skrátene  GKHB)

 

  1. Termín a miesto konania

10.05.2023    GREEN RESORT HRUBÁ BORŠA

27.07.2023    GREEN RESORT HRUBÁ BORŠA

10.08.2023    GREEN RESORT HRUBÁ BORŠA

28.09.2023    GREEN RESORT HRUBÁ BORŠA

 

III. Súťažné kategórie

Kategória Ženy HCP +4,0 – 24,5 hraná systémom stableford netto

Kategória Ženy HCP 24,6 – 54 hraná systémom stableford netto

Kategória Muži HCP +4 – 54 - vedľajšia kategória turnaja - hraná systémom stableford netto

DÁMSKY ECLECTIC - doplnková celoročná súťaž pre všetky hráčky bez obmedzenia HCP, na rany brutto

Usporiadateľ si vyhradzuje podľa počtu prihlásených účastníkov upraviť pre jednotlivé turnaje vyššie uvedené kategórie, prípadne kategórie pridať.  

Pre celoročnú súťaž DÁMSKY ECLECTIC platia kategórie podľa týchto propozícií.    

 

  1. Odpaliská

Ženy – HCP +4 – 54: červené odpaliská

Muži – HCP +4 – 54: žlté odpaliská

  1. Systém hry

Každé kolo turnaja Dámska Tour 2023 je vyhodnotené samostatne pre hlavné kategórie a vedľajšiu kategóriu.  Doplnková súťaž ECLECTIC bude vyhodnotená samostatne v poslednom kole Dámska Tour 2023  - FINÁLE.  Hlavné kategórie v jednotlivých turnajoch sa hrajú na stableford netto, pričom každý výsledok z jamky (rany brutto) bude použitý do doplnkovej súťaže ECLECTIC. Každý hráč má možnosť zlepšovať si výsledok na každej jamke v jednotlivých Dámska Tour 2023 turnajoch počas sezóny a tým získať najlepšie skóre za 18 jamiek, ktoré bude použité vo vyhodnotení súťaže ECLECTIC za podmienky, že hráč úspešne odohral minimálne 2 turnaje Dámska Tour 2023  za sezónu (vrátane FINÁLE) a nemá žiadnu jamku zahratú na 0 úderov (scratch).

 

  1. Výhry a ceny

Ceny zabezpečuje Golfový klub Hrubá Borša.  Hlavné ceny pre víťaza celoročnej DÁMSKEJ ECLECTIC súťaže zabezpečuje spoločnosť GolfTrip..

V hlavných kategóriách budú ocenené prvé 3 miesta vecnými cenami. Vo vedľajšej kategórií bude vyhodnotený hráč s najlepším výsledkom stableford netto. V celoročnej DÁMSKEJ ECLECTIC súťaži bude ocenené 1. miesto  v hlavných kategóriách Dámskej Tour 2023. 

 

VII. Podmienky

  1. a) Podmienkou účasti na turnaji je amatérsky štatút hráča, systém súťaže a jej propozície neobmedzujú hraciu úroveň a akceptujú akúkoľvek výkonnosť hráčov počínajúc klubovým HCP 54.
  2. b) V celoročnej súťaži ECLECTIC sa vyžaduje odohrať minimálne 2 turnaje Dámska Tour 2023

Hráč je v prípade odstúpenia pred hrou povinný odhlásiť sa, alebo oznámiť tento úmysel recepcii GKHB najneskôr do uzavretia prihlasovania na daný turnaj. V prípade viacnásobného porušenia tohto pravidla a odhlásenia sa po stanovenom limite, môže súťažný výbor zamedziť hráčovi/hráčke jeho ďalšiu účasť v súťaži/turnaji.

 

VIII. Víťazstvo

Kategória Ženy HCP +4,0 – 24,5:  víťazí hráč s najvyšším počtom STBF netto bodov

Kategória Ženy HCP 24,6 – 54: víťazí hráč s najvyšším počtom STBF netto bodov

Kategória Muži HCP +4 – 54 - vedľajšia kategória turnaja - víťazí hráč s najvyšším počtom STBF netto bodov

DÁMSKY ECLECTIC: víťazí hráč s najnižším počtom rán v rámci celoročnej súťaže ECLECTIC

 

  1. Rovnosť výsledku

V prípade rovnosti výsledku v jednotlivých turnajoch rozhoduje o lepšom umiestnení v turnaji výsledok na posledných 9, 6, 3, 1 jamke.  Ak ani po uplatnení uvedeného pravidla nedôjde k rozhodnutiu, o umiestnení hráča rozhodne žreb.

V prípade rovnosti výsledku viacerých hráčov na prvom mieste  v súťaži DÁMSKY ECLECTIC po odohratí Dámska Tour 2023  - FINÁLE o víťazovi rozhodne predĺženie systémom “rýchla smrť” na jamkách, určených súťažným výborom. V prípade rovnosti na ďalších miestach, lepšie umiestnenie prináleží hráčovi s vyšším HCPI, platným v deň konania Dámska Tour 2023  - FINÁLE (po odohratí kola)

 

  1. Štartovné a poplatok za hru

Hráči sú povinní v deň turnaja uhradiť štartovné podľa platného cenníka a v prípade hráča, ktorý nemá zaplatený ročný hrací poplatok v Golfovom klube Hrubá Borša tiež zvýhodnené hracie turnajové fee. 

 

  1. Technické ustanovenia

Hrá sa podľa aktuálnych pravidiel golfu R&A of St. Andrews a miestnych pravidiel Golfového klubu Hrubá Borša.

Meracie zariadenia sú povolené výhradne na meranie vzdialenosti. Funkcie merania iných veličín musia byť vypnuté.

Golfové autíčka sú zakázané. Výnimku tvoria hráči s platným lekárskym potvrdením po jeho predložení súťažnému výboru.

 

 

 

XII. Protest

Protest je možné podať organizátorovi súťaže do 30 minút po odohraní kola a po zložení kaucie vo výške 50 eur. Súťažný výbor rozhodne o proteste najneskôr do začiatku ďalšieho kola. V prípade zamietnutia protestu kaucia prepadá v prospech usporiadateľa.

 

XIII. Súťažný výbor

Členovia súťažného výboru: Nikoleta Vlahyová, Tibor Kuták, Lucia Malíčková 

Riaditeľ súťaže:  Nikoleta Vlahyová

Hlavný rozhodca: Tibor Kuták

Rozhodca:  rozhodca s licenciou SKGA, určený pre dané turnajové kolo 

 

XIV. Záverečné ustanovenie

Organizátor si vyhradzuje právo v nevyhnutných prípadoch upraviť tieto propozície.
xx