2022 Senior Tour 20,1 - 54

jamky EKLEKTIK brutto
pořadíjménoodehraných kolč.1č.2č.3č.4č.5č.6č.7č.8č.9č.10č.11č.12č.13č.14č.15č.16č.17č.18celkem
1.ZEMAN Vladimír 442554537544456435580
2.REVÚCKY Emanuel 364545436445356456786
2.VALENT Juraj 353745556544455454686
2.HUTTA Jozef 353665546455356535586
5.SLÁVIK Ladislav 264656547645456525590
5.UHRÍK Slavomír 363746546555256546690
7.DE STEFANO Francesco 253654556546457546691
8.URBÁNEK Jozef 364656638445467436693
9.BLAHÚT Rudolf 353765548545367546694
10.BEZÁK Jozef 28551046585563554566101


hráči, kteří nemají dostatečný počet turnajů (2)

jamky EKLEKTIK brutto
pořadíjménoodehraných turnajůč.1č.2č.3č.4č.5č.6č.7č.8č.9č.10č.11č.12č.13č.14č.15č.16č.17č.18celkem
1.JEDLIČKOVÁ Ľudmila1558355577553410535797
2.DO VAN Can154767436458566646799
3.STOHLOVÁ Marta1558565586454485477101
4.PETRÍK Jozef16456774105594573567105
4.ŠTROFFEKOVÁ Gabriela1657488585655575547105


hráči, kteří nemají odehrané všechny jamky (18)

jamky EKLEKTIK brutto
jménoodehraných turnajůč.1č.2č.3č.4č.5č.6č.7č.8č.9č.10č.11č.12č.13č.14č.15č.16č.17č.18
JANKU Jana165856655343786358
PULMANN Silvester165565537554556
SABO Vojtech1768851056746856
TEKUŠ Juraj165756556558468767    
Hole-in-one
    
Albatros
    
Eagle
    
Birdie
    
Par
    
Bogey
    
Double bogey
    
Triple bogey
    
OtherPřehled turnajů započtených do EKLEKTIKu

datumturnajPředepsané koloKategorie
19.10.2022Senior Tour 2022 - FINÁLE Hrubá Borša 2020STAT2
12.10.2022Senior Tour 2022Hrubá Borša 2020STAT2
28.9.2022Senior Tour 2022Hrubá Borša 2020STAT2
25.5.2022Senior Tour 2022Hrubá Borša 2020STAT2

Seniorska tour 2022 je séria štyroch golfových turnajov na ihrisku GREEN RESORT Hrubá Borša určený pre všetkých hráčov nad 60 rokov.

Systém hry spočíva v zapisovaní najlepších výsledkov na jednotlivých jamkách počas vybraných turnajoch v sezóne 2022. Senior/ka s najnižším počtom rán na „Senior tour 2022“ osemnástke vo svojich kategóriach vyhrávajú voucher v hodnote 250€ od spoločnosti FWT, s.r.o. – Cestovná kancelária 

  1. Termín a miesto konania

25.5.2022 streda

28.9.2022 streda

12.10.2022 streda

19.10.2022 streda - finále

III. Súťažné kategórie

Kategória Seniori HCP +4,0 – 20,0 hraná systémom stableford netto

Kategória Seniori HCP 20,1 – 54 hraná systémom stableford netto

Kategória HCP +4 – 54 - vedľajšia kategória turnaja - hraná systémom stableford netto

SENIOR ECLECTIC - doplnková celoročná súťaž pre všetkých hráčov nad 60 rokov bez obmedzenia HCP, na rany brutto

  1. Odpaliská

Ženy – HCP +4 – 54: červené odpaliská

Muži – HCP +4 – 54: žlté odpaliská

  1. Systém hry

Každé kolo turnaja Senior Tour 2022 je vyhodnotené samostatne pre hlavné kategórie a vedľajšiu kategóriu. Doplnková súťaž bude vyhodnotená samostatne na poslednom Senior Tour 2022 v sezóne. Hlavné kategórie v jednotlivých turnajoch sa hrajú na stableford netto, pričom každý výsledok z jamky (rany brutto) bude použitý do doplnkovej súťaže SENIOR Eclectic. Každý hráč má možnosť zlepšiť si výsledok na jamke v ďalších HCP turnajoch počas sezóny a tým získať najlepšie skóre za 18 jamiek ktoré, bude použité vo vyhodnotení súťaže SENIOR ECLECTIC za podmienky, že hráč úspešne odohral minimálne 2 turnaje z SENIOR Tour 2022 v sezóne a nemá žiadnu jamku zahratú na 0 úderov (scratch).

  1. Výhry a ceny

Ceny zabezpečuje Golfový klub Hrubá Borša a hlavné ceny pre víťaza celoročnej SENIOR ECLECTIC súťaže zabezpečuje spoločnosť FWT, s.r.o. – Cestovná kancelária .

V hlavných kategóriách budú vyhodnotené prvé 3 miesta vecnými cenami. Vo vedľajšej kategórií bude vyhodnotený hráč s najlepším výsledkom stableford netto. V celoročnej SENIOR ECLECTIC súťaži budú ocenené 1. miesta v hlavných kategóriách na SENIOR Tour 2022 – finále 12.10.2022.

Hlavná cena pre víťaza celoročnej SENIOR ECLECTIC súťaže v kategórii: HCP +4 – 20,0:

- voucher v hodnote 250€ od spoločnosti GolfTrip

Hlavná cena pre víťaza celoročnej SENIOR ECLECTIC súťaže v kategórii: HCP 21,1 - 54:

-voucher v hodnote 250€ od spoločnosti GolfTrip 

 

VII. Podmienky

  1. a) Podmienkou účasti na turnaji je amatérsky štatút hráča, systém súťaže a jej propozície neobmedzujú hraciu úroveň a akceptujú akúkoľvek výkonnosť hráčov počínajúc klubovým HCP 54.
  2. b) Systém hry SENIOR ECLECTIC si vyžaduje odohratie minimálne 2 turnajov SENIOR Tour 2022 počas sezóny 2022.

Hráč je v prípade odstúpenia pred hrou povinný odhlásiť sa, alebo oznámiť tento úmysel recepcii GKHB najneskôr do uzavretia prihlasovania na daný turnaj. V prípade viacnásobného porušenia tohto pravidla a odhlásenia sa po stanovenom limite, môže súťažný výbor zamedziť hráčovi/hráčke jeho ďalšie účinkovanie v súťaži/turnaji.

  

VIII. Víťazstvo

Kategória Seniori HCP +4,0 – 20,0 : víťazí hráč s najvyšším počtom STBF netto bodov

Kategória Seniori HCP 20,1 – 54: víťazí hráč s najvyšším počtom STBF netto bodov

Kategória HCP +4 – 54 - vedľajšia kategória turnaja - víťazí hráč s najvyšším počtom STBF netto bodov

SENIOR ECLECTIC - doplnková celoročná súťaž pre všetky hráčky bez obmedzenia HCP, víťazí hráč/ka nad 60 rokov s najnižším počtom rán v rámci celoročnej súťaže ECLECTIC

 

  1. Rovnosť výsledku

V prípade rovnosti výsledku v jednotlivých turnajoch rozhoduje o lepšom umiestnení výsledok na posledných 9, 6, 3, 1 jamke.

V prípade rovnosti výsledku v súťaži SENIOR ECLECTIC po odohratí Senior tour– finále budú hráči vyzvaní na odohratie tzv. “rýchla smrť” play-off na jamkách určených súťažným výborom.

  1. Štartovné a poplatok za hru

Hráči sú povinné v deň turnaja zaplatiť štartovné vo výške 25 eur a v prípade hráčov nad 60 rokov, ktorí nemajú zaplatený ročný hrací poplatok v Golfovom klube Hrubá Borša sa účtuje zvýhodnené hracie turnajové fee 19 eur.

Všetci členi GKHB so zaplateným hracím členský pri registrácii obdržia zvýhodnený voucher na hru na 18 jamiek - "Zaplať 9 jamiek a hraješ 18 jamiek". Voucher je prenosný, platnosť do 31.3.2022, možnosť využitia od PON – PIA (mimo turnajov).

  1. Technické ustanovenia

Hrá sa podľa aktuálnych pravidiel golfu R & A of St. Andrews a miestnych pravidiel Golfového klubu Borša.

Meracie zariadenia sú povolené výhradne na meranie vzdialenosti. Funkcie merania iných veličín musia byť vypnuté.

Golfové autíčka sú zakázané. Výnimku tvoria hráči s platným lekárskym potvrdením, po predložení súťažnému výboru.

XII. Protest

Je možné podať organizátorovi súťaže do 30 minút po odohraní kola a po zložení kaucie vo výške 50 eur. Súťažný výbor rozhodne o proteste najneskôr do začiatku ďalšieho kola. V prípade zamietnutia protestu kaucia prepadá v prospech organizátora.

XIII. Súťažný výbor

Predseda súťažného výboru: Nikoleta Vlahyová

Členovia súťažného výboru: Tibor Kuták, Nikoleta Vlahyová, Lea Laurová

Riaditeľ súťaže: Nikoleta Vlahyová

Hlavný rozhodca: Tibor Kuták

XIV. Záverečné ustanovenie

Organizátor si vyhradzuje právo v prípade nevyhnutnej situácie zmeniť tieto propozície.

 
xx